วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดร.ต.อ.ธีรเชษฐ์ พงศ์อภิศักดิ์ รอง สวป.สภ.กงหรา พร้อมชุดปฏิบัติการ ฯ สภ.กงหรา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนกงหราพิชากร

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อบรมนักเรียน (ต่อ)


เกี่ยวกับสภาพของสังคม โดย ด.ต.โสภณ แสงเจริญ


เกี่ยวกับการจราจร โดย ด.ต.เกษม คงแก้วหนู


นั่งกับพื้นอาจเมื่อยนิดนึง แต่ไม่มีใครบอกว่าเป็นอย่างนั้น


ร.ต.อ.ธีรเชษฐ์ พงศ์อภิศักดิ์ รอง สวป.สภ.กงหรา พร้อมชุดปฏิบัติการ ฯ สภ.กงหรา อบรมเพื่อผลประการเดียวกันคือ ให้ความรู้ ความเข้าใจในยาเสพติด
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ร.ต.อ.ธีรเชษฐ์ พงศ์อภิศักดิ์ รอง สวป.สภ.กงหรา บรรยาย
ร.ต.อ.ธีรเชษฐ์ พงศ์อภิศักดิ์ รอง สวป.สภ.กงหรา พร้อมชุดปฏิบัติการ ฯ สภ.กงหรา นำชุดวิทยากร สภ.กงหรา ร่วมบรรยายในโครงการทำความดีถวายในหลวง